ผลการแข่งขัน(โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียน


ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน กลุ่ม รางวัลชนะเลิศ ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
1 โรงเรียนรัตนบุรี กลุ่ม 2 68 116 18 7 5
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่ม 1 63 132 10 3 1
3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่ม 3 58 125 14 3 4
4 โรงเรียนสิรินธร กลุ่ม 1 49 114 16 4 3
5 โรงเรียนสังขะ กลุ่ม 3 37 86 20 12 4
6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กลุ่ม 2 36 83 16 11 5
7 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 27 67 16 7 9
8 โรงเรียนบัวเชดวิทยา กลุ่ม 3 25 79 15 7 5
9 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กลุ่ม 1 17 85 18 5 6
10 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กลุ่ม 1 13 72 19 10 8
11 โรงเรียนกระเทียมวิทยา กลุ่ม 3 11 46 19 8 10
12 โรงเรียนสนมวิทยาคาร กลุ่ม 2 11 41 18 8 8
13 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กลุ่ม 3 10 44 19 7 7
14 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่ม 3 9 40 16 3 3
15 โรงเรียนโนนเทพ กลุ่ม 2 9 34 8 6 7
16 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี กลุ่ม 1 8 19 5 11 1
17 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กลุ่ม 1 7 64 11 9 5
18 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่ม 1 7 47 26 5 6
19 โรงเรียนตานีวิทยา กลุ่ม 3 7 34 6 5 2
20 โรงเรียนช้างบุญวิทยา กลุ่ม 2 7 23 8 9 6
21 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กลุ่ม 3 7 21 8 5 7
22 โรงเรียนสวายวิทยาคาร กลุ่ม 1 6 49 20 9 7
23 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กลุ่ม 1 6 25 27 11 8
24 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กลุ่ม 3 6 21 10 8 4
25 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กลุ่ม 2 6 21 8 4 3
26 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 6 18 12 9 6
27 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา กลุ่ม 2 6 11 9 4 1
28 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กลุ่ม 3 5 47 13 7 8
29 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 5 46 20 9 9
30 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กลุ่ม 2 5 36 20 11 9
31 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา กลุ่ม 3 5 25 5 6 7
32 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลุ่ม 3 5 16 8 9 5
33 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา กลุ่ม 1 4 52 17 8 7
34 โรงเรียนศรีสุขวิทยา กลุ่ม 1 4 18 10 9 2
35 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 3 4 17 10 6 3
36 โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่ม 1 4 14 10 5 8
37 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา กลุ่ม 1 4 9 2 6 4
38 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กลุ่ม 2 4 8 2 1 1
39 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กลุ่ม 3 4 7 5 3 2
40 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม กลุ่ม 1 4 6 3 3 4
41 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กลุ่ม 1 3 38 9 6 6
42 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กลุ่ม 1 3 33 12 7 6
43 โรงเรียนแนงมุดวิทยา กลุ่ม 3 3 29 14 6 8
44 โรงเรียนเมืองบัววิทยา กลุ่ม 2 3 21 8 9 2
45 โรงเรียนธาตุศรีนคร กลุ่ม 2 3 18 14 9 4
46 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กลุ่ม 2 3 17 8 11 8
47 โรงเรียนโคกยางวิทยา กลุ่ม 3 3 16 10 7 5
48 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา กลุ่ม 1 3 14 4 3 0
49 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่ม 3 3 13 5 3 1
50 โรงเรียนหนองอียอวิทยา กลุ่ม 2 3 10 8 6 3
51 โรงเรียนพระแก้ววิทยา กลุ่ม 3 3 9 6 7 7
52 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ กลุ่ม 3 3 7 4 2 4
53 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กลุ่ม 2 2 21 11 5 5
54 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ กลุ่ม 2 2 20 9 5 2
55 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม กลุ่ม 1 2 19 16 7 12
56 โรงเรียนแตลศิริวิทยา กลุ่ม 1 2 18 13 14 7
57 โรงเรียนพญารามวิทยา กลุ่ม 1 2 16 8 11 5
58 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม กลุ่ม 2 2 16 8 3 2
59 โรงเรียนพนาสนวิทยา กลุ่ม 1 2 14 3 3 9
60 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กลุ่ม 1 2 12 9 5 5
61 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กลุ่ม 3 2 11 8 16 11
62 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ กลุ่ม 1 2 11 5 2 2
63 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม กลุ่ม 1 2 10 6 3 2
64 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กลุ่ม 1 2 9 10 8 4
65 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร กลุ่ม 2 2 9 3 4 2
66 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา กลุ่ม 2 1 18 14 2 5
67 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา กลุ่ม 1 1 13 4 4 3
68 โรงเรียนดอนแรดวิทยา กลุ่ม 2 1 12 8 10 3
69 โรงเรียนนาบัววิทยา กลุ่ม 1 1 12 5 5 3
70 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา กลุ่ม 1 1 12 3 11 6
71 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1 11 13 7 4
72 โรงเรียนแร่วิทยา กลุ่ม 1 1 10 1 4 3
73 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม กลุ่ม 2 1 7 10 8 11
74 โรงเรียนมหิธรวิทยา กลุ่ม 1 1 6 4 6 5
75 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร กลุ่ม 1 1 3 5 1 4
76 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" กลุ่ม 1 0 20 13 4 7
77 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กลุ่ม 3 0 16 4 7 4
78 โรงเรียนยางวิทยาคาร กลุ่ม 1 0 13 10 8 4
79 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กลุ่ม 2 0 10 5 5 2
80 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กลุ่ม 1 0 9 10 3 6
81 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กลุ่ม 1 0 8 8 5 6
82 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร กลุ่ม 1 0 8 5 6 5
83 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ กลุ่ม 1 0 8 4 1 1
84 โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่ม 3 0 7 7 10 8
85 โรงเรียนบ้านตรวจ กลุ่ม 3 0 6 1 3 6
86 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา กลุ่ม 1 0 5 7 3 4
87 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา กลุ่ม 3 0 4 10 4 5
88 โรงเรียนวังข่าพัฒนา กลุ่ม 1 0 4 7 3 7
89 โรงเรียนบ้านสะเดา กลุ่ม 3 0 4 6 2 1
90 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่ม 1 0 3 4 1 2
91 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ กลุ่ม 1 0 2 5 10 4
92 โรงเรียนบ้านรุน กลุ่ม 3 0 1 3 4 1
93 โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย กลุ่ม 1 0 0 1 2 0
รวม 651 2461 905 574 452